มอบไม้เรียวทองคำแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 กันยายน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธาน  ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 105 คน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ครู 86 คน และลูกจ้างประจำ 8 คน ซึ่งนอกจากจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณแล้ว ยังได้มีการมอบไม้เรียวทองคำให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านด้วย เพราะไม้เรียวนับเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ศิษย์ทุกคนได้นึกถึงความเป็นครู และในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของข้าราชการที่เกษียณอายุ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วย การมอบรางวัลครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณของครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อส่งลูกศิษย์ทุกคนให้ถึงฝั่งฝัน ตามนิยามที่ว่า ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง

 

footer_master footer_master

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว