มอบใบประกาศ

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk มอบ 1

ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ทางโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รวม 137 คน โดยมีนายอุดม  สมพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และคณะครู พร้อมด้วยนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ตั้งใจเล่าเรียนจนจบการศึกษา และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเชิดชูชื่อเสียงของสถาบันในความเป็นลูกหลานพ่อพันท้ายนรสิงห์ และที่สำคัญเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในการระลึกถึงบุญคุณของมารดา ครูอาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้แก่เราชาวนักเรียน

vk มอบ 2

นอกจากนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาใน ปีนี้ของโรงเรียน ในส่วนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล ยังได้รับโอกาสดีดีในการร่วมทีมสโมสรต่างๆ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทางโรงเรียนได้ส่งต่อให้นักเรียนถึงอีกฝั่งของความสำเร็จ             

                                                                               ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว