มอบเงินการกุศล

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - มอบทุน-01

ที่ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  นางวิณัญญ์  โรจน์วรธัญญ์ ประธานกรรมการผู้จัดการโรงแรมเซ็นทรัลเพลส เป็นประธานในพิธีมอบเงินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในงานหนึ่งปี มีครั้งเดียว Once a Year โดยมีนางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานจำนวนมาก

s - มอบทุน-04

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบริจาคเงินให้แก่ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, อาสากู้ชีพจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร และโครงการสารานุกรมไทย จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร รวมเป็นเงินทั้งหมดในการมอบครั้งนี้จำนวนกว่าล้านบาท โดยนางวิณัญญ์ โรจน์วรธัญญ์ กล่าวว่า การที่บริจาคเงินในครั้งนี้ ก็เพราะตนชอบทำบุญอีกทั้งเพื่ออยากทำสิ่งดีๆให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย

s - มอบทุน-03

สุเมธ /ภาพ/ข่าว