มอบเกียรติบัตรโรงเรียนดอกลำดวน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

มอบรางวัล

ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนดอกลำดวน ศูนย์เรียนรู้สุขภาพผู้สูงวัย ประจำปี2560 โดยมีนายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ,โรงพยาบาลสมุทรสาคร, ผู้นำชุมชนตำบลท่าจีน ผู้สูงอายุตำบลท่าจีน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

มอบรางวัล2

โดยทางด้านนายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาครกล่าวว่าตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาครและโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาด้านสุขภาพผู้สูงอายุได้แก่การป้องกันข้อเข่าเสื่อม การส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันการซึมเศร้า การส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันและการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ตรงตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ผ่านการประเมินรวม 131 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ที่ถูกวิธีทั้งทางด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยรวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการมาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกันอีกด้วย

มอบรางวัล4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว