มอบสิ่งของพระราชทาน

WEB-02

 

tp-ของพระราชทาน1

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 1 ในการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, รถวีลแชร์, เตียงผู้ป่วย, ถุงยังชีพ และพัดลม ให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง

โดยในวันนี้ได้มีการจัดมอบสิ่งดังกล่าวข้างต้นให้แก่ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประกอบไปด้วย 1.นางเสริม มากเปี่ยม ชาวบ้านในหมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร 2.นายมงคล นิลพัฒน์ ชาวอำเภอกระทุ่มแบน ป่วยเป็นโรค เส้นเลือดตีบ อัมพฤกษ์ครึ่งซีก, 3.นางสาววรัญญา พรหมใจรักษ์ ชาวอำเภอกระทุ่มแบน ป่วยเป็นโรคพิการทางสมองเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่กำเนิด 4.นายจำเนือง เขียวพุ่ม ชาวตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน  ป่วยเป็นโรคพิการทางการเคลื่อนไหว, 5.นางแย้ม จันทโชติ ชาวบ้านตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ6.นางนา จิตจีน ชาวตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ป่วยเป็นโรค พิการทางการเคลื่อนไหวและสื่อความหมายไม่ได้

พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16 ได้มีการพูดคุยกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยหรือคนดูแลผู้ป่วย ขอให้ทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกพื้นที่ โดยสิ่งของพระราชทานที่นำมามอบให้ทั้งหมดนั้น พระองค์ท่านทรงต้องการให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสของจังหวัดสมุทรสาคร

 

tp-ของพระราชทาน2 tp-ของพระราชทาน3 tp-ของพระราชทาน4 tp-ของพระราชทาน5

 

เอเชีย/ภาพ พรเพ็ญ/ข่าว