มอบวุฒิบัตรช่างไฟฟ้า

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ช่างไฟฟ้า1

นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ    นายคณิต  สุมโนธรรม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมไปเมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2560   ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าแบบมืออาชีพและถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 20 คน  พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า เพื่อนำไปประกอบอาชีพอีกด้วย  สำหรับโครงการนี้จะดำเนินการอีก 2 รุ่น ภายในปี 2563

tp-ช่างไฟฟ้า2

tp-ช่างไฟฟ้า3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว