มอบรถวีลแชร์

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

วิลเเชร์1

ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบจ. และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันรับมอบรถวีลแชร์ จำนวน 100 คัน จากนายภาวัติ เตชะเหมภิญโญ ผู้บริหาร บริษัท มงคลชัย บ้านและที่ดิน (2010) จำกัด โครงการในเครือซีเควิลล์ กรุ๊ป  เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  สามารถดำรงชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  เรียกได้ว่ารถวีลแชร์ทำให้คนพิการมีความสุข  เพราะเปรียบเสมือนขาของคนพิการ

วิลเเชร์2

วิลเเชร์3

วิลเเชร์4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว