มอบรถวีลแชร์

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-มอบวีลแชร์-01

นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ โดยได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 36/1 ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร พร้อมมอบรถวีลแชร์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นางเทียน ชาวสมุทร อายุ 83 ปี และนางละเอียด ทองบางใบ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/1 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่

s-มอบวีลแชร์-02

โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและได้รับการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจึงได้ประสานหาผู้ใจบุญจัดหารถวีลแชร์มาให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกด้วยเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าต่อไป

s-มอบวีลแชร์-03

s-มอบวีลแชร์-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว