มอบบ้านให้ผู้สูงอายุ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

บ้านผู้สูงอายุ1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมชาย ขอค้า รอง.ผกก.สส.สภ.โคกขาม  ประธานชมรมชาวปักษ์ใต้สมุทรสาคร พร้อมกลุ่มชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านในโครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้สูงอายุ ให้แก่นายเล็ก ปานล้ำเลิศ อายุ 87 ปี หมู่ที่ 8 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง   จ.สมุทรสาคร  ในการนี้ยังได้มีการจัดมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวนายเล็กฯอีกด้วย

พ.ต.ท.สมชาย  ขอค้า  ประธานชมรมชาวปักษ์ใต้สมุทรสาคร เปิดเผยว่า  โครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้สูงอายุยากไร้ 3 หลัง 3 อำเภอนี้  ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบ้านของนายเล็ก ปานล้ำเลิศ นับเป็นบ้านหลังที่ 7 ของโครงการฯ สำหรับโครงการนี้ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ให้ได้มีบ้านที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงเป็นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ถิ่นที่อยู่อาศัยและตอบแทนสังคม เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ผู้สูงอายุบางรายยังขาดอยู่ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสาธารณกุศล โดยบ้านหลังดังกล่าวใช้งบก่อสร้างประมาณ300,000บาท

บ้านผู้สูงอายุ2 บ้านผู้สูงอายุ3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว