มอบนโยบายข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

มอบนโยบาย1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วม

มอบนโยบาย2

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบนโยบายให้กับกลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งเป็นกลุ่มงานใหม่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยการจัดการเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แต่เดิมอยู่ในภารกิจของสำนักพระราชวัง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริว่า จากภารกิจการปฏิบัติงานเดิม นั้น มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ ทั้งหลาย ทั้งข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน และได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ขอพระราชทานในต่างจังหวัด  เพราะจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่เพียงกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ทำให้ผู้อยู่ต่างจังหวัดได้รับสิทธิ์ไม่ทั่วถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายให้โอนภารกิจพิธีการศพฯ ให้รัฐบาลดำเนินงาน เพื่อให้แผ่ไปยังผู้มีสิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้น รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เป็นแม่งานและกำหนดให้ พร้อมดำเนินงานทั่วประเทศ

มอบนโยบาย3

ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีกลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแล้วเช่นกัน โดยรองผู้ว่าฯได้มอบนโยบายให้ข้าราชการทุกคน ตั้งใจปฏิบัติงาน เรียนรู้ ศึกษาพิธีการศพทั้งศานาพุทธ ศานาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ต้องให้แม่นยำ และถ้าหากมีเวลาว่าง ก็ให้ลงพื้นที่ไปตามวัดสำคัญหลักๆในจังหวัด เพื่อไปศึกษาสร้างความคุ้นเคย  เมื่อมีการขอไฟพระราชทานเพลิงศพ จะได้รู้ทางรู้จุดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

มอบนโยบาย5

มอบนโยบาย4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว