มอบทุนการศึกษาหลวงพ่อเฮง

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดโสภณารามหรือวัดบ้านขอม ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร พระครูสาครธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม เป็นประธานในการจัดงานทำบุญอุทิศถวายคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 53 หลวงพ่อเฮง อินฺทโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดโสภณาราม

สำหรับงานในปีนี้ได้จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 17-18 สิงหาคม โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 17 นั้น ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโสภณาราม, โรงเรียนวัดโคกขาม, โรงเรียนหลวงสินราษฎร์รังสฤษฏ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม รวมทั้งหมด  120 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท ซึ่งหลังจากมอบทุนเสร็จพระครูสาครธรรมโสภณ ก็ได้ให้โอวาทกับนักเรียน โดยได้เน้นให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ให้เป็นประโยชน์ทางการเรียน

ส่วนงานวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันมรณภาพของหลวงพ่อเฮงนั้น ในเวลา9.00 น.จะเป็นพิธีทักษิณานุปทาน เวลา10.30 น.พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  และ11.00น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 200 รูป

 

footer_master footer_master footer_master

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว