มอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

s-มอบถุงยังชีพ-01

นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรกและ อสม.ตำบลบางหญ้าแพรก ออกเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่หมู่4,หมู่5 และหมู่6 ในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

s-มอบถุงยังชีพ-02

โดยนายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าการลงมามอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้จะมอบประมาณ 70 ราย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและได้รับการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าต่อไป

s-มอบถุงยังชีพ-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว