มอบงบสนับสนุนและรถบัสนักฟุตบอล

AD WEBSITE CABLE TV

vk รถบัส 1

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา  โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ได้จัดพิธีมอบงบประมาณ  สนับสนุนกีฬาฟุตบอล  และรถบัสประจำทีมฟุตบอลโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา   ในการนี้นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบงบประมาณและรสบัสให้แก่ทางโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์   โดยมีนายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  และนายอุดม  สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์  เป็นผู้รับมอบ  พร้อมทั้งมีนายสมศักดิ์  รอดทยอย  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ก็ได้มอบงบประมาณสนับสนุนเพิ่มอีกจำนวน 50,000 บาท

vk รถบัส 2

โดยรถบัสคันดังกล่าว  เดิมทางโรงเรียนได้ซื้อต่อมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเมื่อนำมาใช้การ  ต้องซ่อมอยู่บ่อยครั้ง  อีกทั้งเวลาไปทำการแข่งขันก็จะมีเหตุขัดข้องมาโดยตลอด  ทางสมาคมกีฬาจึงสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขและซ่อมบำรุงใหม่  ประมาณ 200,000 บาท  รวมถึงการปรับแก้สนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐานด้วย

vk รถบัส 3

หลังจากนั้นนายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  นายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  และนายอุดม  สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์  ได้ขึ้นไปไหว้องค์พ่อพันท้ายนรสิงห์บนรถ  เพื่อความเป็นสิริมงคลของทีมนักฟุตบอลของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ต่อไป

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว