มหาสังฆทานวัดเกตุมฯ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 มีนาคม 2562 วัดเกตุมดีศรีวราราม ได้จัดพิธีทำบุญ มหาสังฆทานขึ้น โดยมีพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทั้งหมด 7 วัน มีการเลี้ยงภัตตาหารแด่พระภิกษุจำนวน 500 รูป และสามเณรที่บวชฤดูร้อน อีกจำนวน 130 รูป โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

เริ่มต้นทางพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสร็จพิธีทางสงฆ์แล้ว ผู้ที่มาร่วมทำบุญก็ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณร

สำหรับการทำบุญในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีfooter_master footer_master footer_master

เอเซีย/ภาพ พรเพ็ญ / ข่าว