มหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 9

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-รักษ์สุขภาพ1

งานมหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 9 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดขึ้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็น ทางการ โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  สมาชิกเหล่ากาชาด และอีกหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม

tp-รักษ์สุขภาพ2

หลังจากที่เปิดงานแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินเยี่ยมชมจุดบริการสุขภาพต่างๆ ที่พร้อมให้บริการกันตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งเริ่มจากจุดลงทะเบียน จุดคัดกรองโรค ตรวจสุขภาพ แผนกทันตกรรม บริจาคโลหิต ตรวจตา แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม น้ำสมุนไพร ซึ่งจะให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม โดยจะให้บริการตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา 9.00 น.ไปจนถึง 14.00 น. ส่วนการรับบริจาคโลหิตนั้นจะปิดแค่ช่วงเที่ยงวัน

tp-รักษ์สุขภาพ3

สำหรับงานนี้นับว่าเป็นงานสำคัญที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้จัดขึ้นเพราะคำนึงถึงเรื่องสุขภาพประชาชนและได้รับความร่วมเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลทั้งสามแห่งของจังหวัดสมุทรสาคร

เอเซีย / ภาพ พรเพ็ญ / ข่าว