ภาคประมงเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐบาล

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ชี้แจงว่า ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ภาคประมง 22 จังหวัด จะเตรียมยื่นหนังสือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากภาครัฐ และอียู โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทั่วประเทศ กว่า 40,000 คน ที่ยื่นหนังสือไปหลายหน่วยงานให้แก้ปัญหา แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบและดูว่าจะนิ่งเฉย นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหา อีก 7 ประเด็น คือ ปัญหาเรื่องการรับซื้อเรือคืน, ปัญหากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ปัญหากฎหมายของกรมเจ้าท่า, ปัญหากฎหมายของกรมประมง, ปัญหาการแจ้งเรือเข้า-ออก หรือ PIPO, ปัญหา VMS และ ปัญหากระทรวงแรงงานจะดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา C188 เป็นต้น

ซึ่งการยื่นหนังสือครั้งนี้เนื่องจากภาคประมงต้องทนกับปัญหาต่างๆมานาน เพราะรัฐบาลได้ออกกฎหมายต่างๆมาควบคุมเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  แม้ภาคประมงจะหารือถึงแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาน้อยมาก ครั้งนี้ภาคประมงจึงพร้อมใจกันออกมายื่นหนังสือ โดยส่วนหนึ่งจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล และชาวประมงอีก 22 จังหวัดก็จะเดินทางมายื่นหนังสือพร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดในเวลาประมาณ 9.30 น.ของวันที่ 1 สิงหาคมนี้ และหาก 7 วัน ยังไม่แก้ปัญหาอีกชาวประมงจะเดินทางไปยื่นถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

 

tp-แรงงานขชาด2 tp-แรงงานขชาด3 tp-แรงงานขชาด4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว