พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ยกฉัตร1

เมื่อเวลา 15.09 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2560  ที่บริเวณลานพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญ               นพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี  โดยพิธีบวงสรวงและอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร   จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง  ซึ่งพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสมุทรสาคร แล้วเสร็จ 100%  หลังจากนี้จะมีการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจำลองแห่งนี้ให้สวยงามและสมพระเกียรติต่อไป

จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดดำเนินการให้ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  โดยก่อสร้างฐาน โดยบริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม  จำกัด  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง  โดยเริ่มตั้งแต่งานด้านโครงสร้างเหล็กเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560  จังหวัดสมุทรสาครได้ทำพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้าง    พระเมรุมาศจำลอง  ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช ไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  ต่อจากนั้นได้ดำเนินการติดตั้งซุ้มหลังคาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  และได้ดำเนินการก่อสร้างและประกอบองค์พระเมรุมาศตามแบบจน   แล้วเสร็จในวันนี้ เป็นแห่งแรกในส่วนภูมิภาค

สำหรับ พระเมรุมาศจำลอง  มีลักษณะเป็นทรงบุษกร  ปลายยอดเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) ความสูงจากระดับพื้นถึงปลายยอดฉัตร สูง 22.35 เมตร ประกอบด้วยชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น  ซุ้มบังแถลงและซุ้มรังไก่ องค์พระเมรุมาศมีโครงสร้างเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ฐานย่อเก็จบนพื้นยกทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร ส่วนพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน ประดับลายดอกไม้ร่วงขลิบทอง และสองฝั่งของพระเมรุมาศจำลอง ประดับพระสูทสีขาว (ผ้าม่าน) บริเวณกึ่งกลางประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์เดียวกับหน้าพระบรมโกศ

          

tp-ยกฉัตร2 tp-ยกฉัตร3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว