พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

AD WEB CCTV 14-6-60

news footer

เมื่อเวลา 09:39 น. ของวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 จังหวัดสมุทรสาคร  ทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด   ข้าราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จิตอาสาและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

news footer

สำหรับ พิธีการอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง เริ่มด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บนพระเมรุมาศจำลอง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ให้ศีล ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ณ โต๊ะบวงสรวง พราหมณ์ กล่าวบทโองการบวงสรวง  พราหมณ์กล่าวถวายเครื่องบวงสรวง   เสร็จแล้วประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง และทำพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จากนั้นประธานในพิธีจับสายสูตรอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง พระสงฆ์ 10 รูป สวดเจริญชัยมงคลคาถา    เสร็จแล้ว ประธานพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผ้าไตรแด่พระสงฆ์

news footer

สำหรับนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะตั้งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต่อไป

จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดให้มีการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พระเมรุมาศจำลอง มีลักษณะเป็นทรงบุษกร ปลายยอดเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) ความสูงจากระดับพื้นถึงปลายยอดฉัตร สูง 22.35 เมตร ประกอบด้วยชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ซุ้มบังแถลงและซุ้มรังไก่ องค์พระเมรุมาศมีโครงสร้างเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ฐานย่อเก็จบนพื้นยกทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร ส่วนพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน ประดับลายดอกไม้ร่วงขลิบทอง   และสองฝั่งของพระเมรุมาศจำลอง ประดับพระสูทสีขาว (ผ้าม่าน) บริเวณกึ่งกลางประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

news footer

news footer

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว