พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

ลงนาม1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ลงนาม2

สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสมุทรสาคร จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2562 ณ ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้มีการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประดับผ้าระบายสีเหลืองและสีม่วงบริเวณรั้ว พร้อมประดับไฟส่องสว่างให้สวยงาม รวมทั้งได้จัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมลงนามถวายพระ พร จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ใกล้บ้านท่าน โดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลืองพร้อมกัน ทั้งเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี

ลงนาม3

ลงนาม4

ลงนาม5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว