พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

fm - สวดอภิธรรม1

นายสุภาพ  แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล    พนักงานเทศบาล พนักงานครู และประชาชน   ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    อดุลยเดช   ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

fm - สวดอภิธรรม2

โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีประเคนผ้าไตร พระสงฆ์สดัปปกรณ์  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  กรวดน้ำ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต่างตั้งจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภิบาลคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

fm - สวดอภิธรรม3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว