พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

fm - ในหลวง50วัน1

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร   เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    และนายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   จากนั้นประธานในพิธีได้ทอดผ้าไตร  พระสงฆ์สดับปกรณ์

fm - ในหลวง50วัน2

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรเป็นล้นพ้น

fm - ในหลวง50วัน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว