พิธีบวงสรวงอัญเชิญรูปหล่อสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่๘ (พระเจ้าเสือ)

AD WEB CCTV 14-6-60

s-บวงสรวงพระสรรเพ็ชญ์-01

ที่วัดโคกขาม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญรูปหล่อสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่๘ (พระเจ้าเสือ )  และรูปหล่อพันท้ายนรสิงห์ โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  นายสุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการศิษยานุศิษย์วัดโคกขาม ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีจำนวนมาก

s-บวงสรวงพระสรรเพ็ชญ์-02

นายสุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดพิธีบวงสรวงในครั้งนี้เนื่องด้วยทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ วัดโคกขาม พุทธศาสนิกชน พร้อมประชาชนได้จัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่๘ (พระเจ้าเสือ ) และรูปหล่อพันท้ายนรสิงห์ไว้แล้ว  และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญจัดสร้างตำหนักหลังใหม่ได้แล้วเสร็จ  จึงจัดพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่พันท้าย      นรสิงห์ มีความจงรักภักดี มีความซื่อสัตย์และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่๘ (พระเจ้าเสือ )เมื่อครั้งที่ได้เสด็จประพาสคลองโคกขามสู่ปากน้ำสาครบุรี เมื่อพุทธศักราช 2247 ตลอดจนเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นที่สักการะของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยว ณ จังหวัดสมุทรสาคร

s-บวงสรวงพระสรรเพ็ชญ์-03

s-บวงสรวงพระสรรเพ็ชญ์-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว