พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน

vk ทำบุญวัดเจษ 1

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร  และวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วันโดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีนายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  และพี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวสมุทรสาครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk ทำบุญวัดเจษ 2

พิธีเริ่มขึ้นโดยประธานฝ่ายฆราวาส  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  จากนั้นจุดเครื่องบูชาทองน้อย  และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร  และพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  ต่อด้วยประธานฝ่ายฆราวาสถวายภัตตาหารในปิ่นโตแด่พระภิกษุสงฆ์   จากนั้นทอดผ้าบังสุกุล  พระสงฆ์สดับปกรณ์  และทุกคนกรวดน้ำพร้อมกัน

vk ทำบุญวัดเจษ 3

สำหรับพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน  จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรเป็นล้นพ้น

 

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน

ไกรสร/ ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว