พิธีถวายอาลัย-อบจ.สมุทรสาคร

vk ถวายอาลัย อบจ. 1

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สตมวาร ๑๐๐ วัน  โดยมีนายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งมีนายสุภาพ  แซ่เฮ้ง  นายกเทศบาลนครสมุทรสาคร  และแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าร่วมจนเต็มพื้นที่สะพานบริเวณริมเขื่อนโครงการแก้มลิงมหาชัย-สนามชัย

vk ถวายอาลัย อบจ. 3

พิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมถวายอาลัย  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย   โดยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์  ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  ทรงช่วยพสกนิกรให้พ้นจากความเดือดร้อน  อย่างเช่น โครงการแก้มลิงที่จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งเป็นโครงการแก้มลิงแห่งแรกของประเทศไทย  ที่ได้ทรงดำริขึ้น  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสมุทรสาคร  และกรุงเทพมหานคร  จนต่อมาเป็นต้นแบบใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศ

vk ถวายอาลัย อบจ. 4

vk ถวายอาลัย อบจ. 2

ในพิธีนั้นพสกนิกรทุกคนได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที  หลังจากนั้นมีการแปรอักษรเป็นคำว่า “แก้มลิงสมุทรสาคร” และคำว่า “อบจ.สมุทรสาคร”  รวมถึงมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม  และผู้เข้าร่วมโครงการ  ร่วมกันขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์  และเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

 

พิธีถวายอาลัย-อบจ.สมุทรสาคร

ไกรสร/ ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว