พาผู้พิการเที่ยวงานอุ่นไอรัก

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

อุ่นไอรัก

เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อ วันที่ 26 กุมพาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปล่อยขบวนรถผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเดินทางไปชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้พิการ 50 คน พร้อมจิตอาสาดูแลผู้พิการ 20 คน ร่วมเดินทางด้วยรถตู้โดยสาร จำนวน 7 คัน

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรสาคร พาผู้พิการ จำนวน 50 คน เข้าชมงาน  อุ่นไอรัก คลายความหนาว ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ยากจน ที่อยู่ห่างไกล หรือมีข้อจำกัดในการเดินทาง ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงาน  อุ่นไอรัก คลายความหนาว

 

อุ่นไอรัก2 อุ่นไอรัก3 อุ่นไอรัก4

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว