พันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 17 “วิ่งเพือความซื่อสัตย์”

PR MC -3 (2)

 

พันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 17 “วิ่งเพือความซื่อสัตย์”
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมื่อง จ.สมุทรสาคร