พันท้ายนรสิงห์วิทยา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

AD WEBSITE CABLE TV

วี วิ่งพันท้าย1

เมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานแข่งขันเดิน-วิ่ง  โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน  ครั้งที่ 1  พร้อมทั้งมีนายอุดม  สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  และเหล่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วี วิ่งพันท้าย2

ปัจจุบันการส่งเสริมและรักษาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ  การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดี  โดยแต่เดิมการเดิน-วิ่ง  มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน  ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักจนมาถึงในปัจจุบันก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยการเดิน-วิ่ง  มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำให้เกิดการพบปะสังสรรค์  เชื่อมความสัมพันธ์กัน

วี วิ่งพันท้าย3

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่บุคคลทั้งเยาวชน  นักเรียน  และทั่วไป  รวมถึงยังเป็นการพบปะศิษย์เก่า  นักวิ่งมืออาชีพ  และสมัครเล่น  รวมถึงผู้สนับสนุนอื่นๆ  เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

 

 วีรวรรณ ภาพ / ข่าว