พัฒนาศักยภาพเยาวชน+สอนทำนาฬิกา

tp-อบจ1

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการสอนทำนาฬิกาจากภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ได้ไปจัดขึ้นที่โรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสมุทรสาครเป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งความรู้หลักที่สอนในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรื่องคำสอนของพระองค์ท่าน ทั้งเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ความเพียรพยายาม ความประหยัด ดังเช่น เรื่องที่พระองค์ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองเพื่อลงแข่งขันในกีฬาแหลมทอง ที่ทำให้เห็นความเพียรของพระองค์ ความมุมานะของพระองค์ อย่างแท้จริง หรือไม่ก็เป็นเรื่องสิ่งของที่พระองค์ใช้ ทั้งยาสีฟันที่พระองค์ใช้จนหมดหลอด ดินสอที่ใช้จนเหลือสั้น ฉลองพระบาทของพระองค์ที่ได้นำส่วนของพื้นไปซ่อมแล้วซ่อมอีกเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ และอีกหนึ่งเรื่องที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูก คือ การประหยัดอดออม ดังเช่น ที่องค์สมเด็จย่าเคยสอนให้พระองค์ท่านเก็บเงินหยอดเหรียญใส่กระปุกออมสินที่เรียกว่ากระป๋องคนจน เมื่ออยากได้อะไรให้เก็บเงินซื้อเอง และสมเด็จย่าจะช่วยออกให้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งนี่เป็นเพียงหลักคำสอนเพียงเล็กน้อยที่เด็กและเยาวชนควรเอาเป็นแบบอย่าง แต่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายให้ความรู้แล้ว ก็เข้าสู่การสอนทำนาฬิกาจากภาพ โดยมีอุปกรณ์คือ ตัวชุดเข็มนาฬิกา ภาพถ่าย กรอบไม้อัด กาว สว่านเจาะ ผ้าเทปหุ้มกรอบไม้อัด ซึ่งมีวิธีการทำที่ง่าย นักเรียนสามารถเอาไปดัดแปลงให้ตรงกับความชอบของตนเอง ตามไอเดียสร้างสรรค์และสามารถนำไปสร้างรายได้เสริมได้

 

tp-อบจ2 tp-อบจ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว