พอร์โต้ ชิโน่ เปิดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ ชาวสมุทรสาคร

tp-พอร์โต้1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 ธันวาคม ที่ลานชั้น 1 พอร์โต้ชิโน่ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ  ชาวสมุทรสาคร โดยมีนายอนุรักษ์ มงคลญานวรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และนายสุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารไลฟ์สไตล์มอลล์ พอร์โต้ชิโน่ ร่วมในพิธีเปิด

โดยหลังจากที่ได้เปิดงานบนเวทีแล้ว ประธานในพิธีและผู้ร่วมงาน ได้ชมการแปรอักษรจากนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่มาแปรอักษรเป็นรูปเลข 9 ไทย  พร้อมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการแปรอักษรในครั้งนี้ จากนั้นจึงได้เดินชมนิทรรศการของพ่อหลวงที่แบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ โซนที่ 1 คือพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา ดนตรี โดยเป็นการจัดแสดงเรือใบรุ่นตระกูลมดและการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โซนที่2คือ 9คำที่พ่อสอน ที่รวบรวมคำสอนทั้ง9ของพระองค์ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนเป็นคนดี โซนที่ 3 พระราชกรณียกิจที่รวบรวมข้อมูลพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระองค์ รวมทั้งข้อมูลโครงการในพระราชดำริที่ทรงทำเพื่อคนไทย โซนที่ 4โครงการแก้มลิง และโซนที่ 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นส่วนของการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง และวันนี้ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครและกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มาร่วมรับบริจาคโลหิต ซึ่งก็มีประชาชนมาบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงนั้น จะเริ่มจำหน่ายกันในวันที่ 25 ธันวาคม และในวันที่ 30-31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 18.00น.ยังมีกิจกรรมฉายหนังกลางแปลง ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ที่รวบรวมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  8 เรื่องมาให้ชมกัน อาทิ พระมหาชนก ด้วยเกล้า เหรียญของพ่อ เป็นต้น

 

tp-พอร์โต้2 tp-พอร์โต้3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว