พฤติกรรมการบริโภคกับผู้สูงอายุ

AD WEBSITE CABLE TV

vk ผู้สุงอายุ 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  จัดการอบรมเรื่องพฤติกรรมการบริโภคกับผู้สูงอายุ  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  พร้อมทั้งมีหัวหน้าชมรมผู้สูงอายุ  และตัวแทน  จากทั้ง 3 อำเภอเข้าร่วมประมาณ 50 คน

vk ผู้สุงอายุ 3

vk ผู้สุงอายุ 2

สำหรับในวันนี้ทางวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคกับผู้สูงอายุ  โดยได้ให้ความรู้ว่าผู้สูงอายุควรจะเลือกบริโภคอะไรบ้าง  เช่น  การเลือกบริโภคโปรตีน  การรับประทานนมที่จะสามารถให้โปรตีนได้ในทุกๆวัน  นับเป็นเรื่องดีที่ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญ  เพราะโปรตีนเป็นส่วนซ่อมสร้างเซลล์ของเรา  หรือในเรื่องของข้าว  หากเลือกได้ก็ควรทานข้าวกล้อง  และทานผักผลไม้ให้หลากหลายสีหลากหลายชนิด  ต้องรับประทานข้าวให้ครบ 3 มือ  และเลือกรับประทานให้เป็น  ดังคำกล่าวที่ว่า  “You are what you eat กินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น”  ทั้งนี้ก็เพื่อส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี  ปลอดภัยปลอดโรค  โดยเหล่าผู้สูงอายุก็จะได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชมรมและเพื่อนบ้าน

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว