พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - วัดป้อม1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

fm - วัดป้อม2

ทั้งนี้กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์  ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐิน จะมีกำหนดระยะเวลา ถวาย เพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

fm - วัดป้อม3

fm - วัดป้อม4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว