พรรครวมพลังประชาชาติไทย ชูนโยบายดูแลผู้พิการ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-รวมพลังประชาชาติไทย-01

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย นายประกิต จันทร์สมวงศ์ ผู้พิการซึ่งเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้เดินทางมาที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด โดยได้เข้าพบผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงนโยบายของพรรค และช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรสาครทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง คือ นายสนธิญา สวัสดี เขต 1, นายกันต์กวี ทับสุวรรณ  เขต 2  และ นางสาววาสนา ทรัพย์ธำรง เขต 3 โดยมีผู้พิการเข้าร่วมประมาณ200คน

s-รวมพลังประชาชาติไทย-02

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย กล่าวว่านโยบายที่ได้ชี้แจงให้แก่ผู้พิการนั้นทางพรรคเน้นในด้านการดูแลกลุ่มผู้พิการทั่วประเทศ อาทิการสงเคราะห์เพื่อให้ผู้พิการได้เงินเดือนละ 1,500 บาทต่อเดือน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น,การเดินทางต้องได้รับความสะดวก, ส่งเสริมให้เอกชนมีการจ้างงานมากขึ้น และการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกู้เงินสูงขึ้น ผ่อนได้ระยะยาว โดยให้ผู้พิการกู้ได้ง่ายขึ้นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน กู้ได้ในวงเงิน 120,000 บาท ผ่อนระยะเวลา 7 ปี ไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีผู้ค้ำประกัน นอกจากนี้ด้านผู้สูงอายุ ก็จะมีการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ และจัดให้มี อสม.มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุให้มากขึ้นอีกด้วย

s-รวมพลังประชาชาติไทย-03

s-รวมพลังประชาชาติไทย-04 s-รวมพลังประชาชาติไทย-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว