“พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” โรงเรียนวัดคลองครุ

AD WEB CCTV 14-6-60

news footer

ที่โรงเรียนวัดคลองครุ   นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ  ได้สัญจรมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดคลองครุ โดยมีนายไพรัตน์ จันทร์เสม  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครู อาจารย์ นักเรียน  ให้การต้อนรับ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมนักเรียน และให้โอวาทแก่นักเรียน  แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยการเดินรอยตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ของจิตอาสา ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฝากความห่วงใยแก่เด็กและเยาวชนทุกคน ขอให้ทุกคนโตขึ้นอย่างปลอดภัย มีความรู้ ความสามารถมีทักษะอาชีพ มีความประพฤติที่เรียบร้อย

news footer

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน มอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย  มอบอุปกรณ์การกีฬามอบพัดลมจำนวน 9 ชุด  มอบหนังสือ ศีล 5 หน้าเสาธง และมอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคอีกด้วย

news footer

news footer

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว