พบขยะเกลื่อนบนสะพานลอยหน้าโรงเรียน สค. , โรงเรียนเอกชัย

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

ขยะสะพานลอย1

ข่าวนี้ได้มีชาวบ้านฝากมายังทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นักเรียนและประชาชนที่ใช้สะพานลอยหน้าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และโรงเรียนเอกชัย ช่วยกันรักษาความสะอาดบนสะพานลอย เนื่องจากตอนนี้ได้มีเศษขยะจำนวนมาก  กองเกลื่อนกลาด ทั้งถุงพลาสติก ขวดน้ำ และขยะอื่นๆที่ส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดจากการกินทั้งนั้น เมื่อกินเสร็จก็ทิ้งไว้บนพื้นสะพานลอย ทำให้ดูสกปรกเป็นอย่างมาก

ขยะสะพานลอย2

จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยมาจัดเก็บขยะบนสะพานลอยแห่งนี้ และอยากให้มีการติดตั้งป้ายรณรงค์อย่าทิ้งขยะบนสะพานลอย เพื่อไม่ให้บ้านเมืองสกปรก และสะอาดน่าดูน่ามอง รวมถึงหากเป็นไปได้ ก็อยากให้มีการตั้งถังขยะไว้ที่ด้านล่างก่อนขึ้นและทางลงสะพานลอย  เพื่อให้คนนำขยะที่กินเสร็จทิ้งลงถังขยะ  และก็อยากให้นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สะพานลอยแห่งนี้มากที่สุด และประชาชนรักษาความสะอาดของสะพานลอยร่วมกัน

ขยะสะพานลอย3

ขยะสะพานลอย4

ขยะสะพานลอย5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว