ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

AD WEB CCTV 14-6-60

s-อบรมดับเพลิง-01

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

s-อบรมดับเพลิง-03

โดยทางด้านนายเรียน หงส์คู  นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ก็เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลและผู้มารับบริการ ให้มีความปลอดภัยในภัยพิบัติด้านอัคคีภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในเทศบาลมีความรู้ในสาเหตุการเกิดอัคคีภัย และวิธีการป้องกันอัคคีภัย เรียนรู้วิธีใช้เครื่องดับเพลิง สามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรในเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

s-อบรมดับเพลิง-02

สุเมธ/ภาพ/ข่าว