ฝากเตือนช่วงลอยกระทง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฝากเตือนประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ถึงนโยบายของจังหวัดเรื่องการไม่เล่นพลุ โคมลอย ดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครนั้นไม่เอื้ออำนวย เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่มาก และมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ติดกันอย่างหนาแน่น ถ้าโคมลอยไปตกที่ใดก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขึ้นได้

footer_master

ส่วนความเรื่องปลอดภัยทางน้ำนั้นก็มีหน่วยงานหลักคือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยหลัก ซึ่งจะเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ  เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร ให้ระมัดระวังในการเดินเรือและโดยสารเรือ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำ   และคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแลโดยเคร่งครัด อีกทั้งได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ตรวจสอบโป๊ะสำหรับให้ประชาชนลงไปลอยกระทง ต้องมีความแข็งแรงมั่นคง และต้องจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำโป๊ะ เพื่อควบคุมจำนวนคนในการลงไปลอยกระทงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว