ฝากเงินวันเด็ก

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ตั้งแต่เช้าของวันเด็กปีนี้ที่บริเวณธนาคารออมสินก็คึกคักเป็นพิเศษ ผู้ปกครองจูงมือบุตรหลานมาเปิดบัญชี มาฝากเงินกันเป็นจำนวนมาก เด็กคนไหนที่โตหน่อยก็ชวนกันมา อุ้มกระปุกออมสินมาเปิดและนับกันที่ธนาคารเลย ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเขาจริงๆค่ะ ที่ตั้งใจหยอดกระปุกเพื่อนำเงินมาฝากธนาคารกันในวันนี้ เด็กบางคนที่อายุครบพอที่จะเปิดบัญชีเองได้ ก็มาเปิดบัญชีของเขากันเอง โดยมีผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของธนาคารคอยสอนเรื่องการเขียนใบเปิดบัญชี นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมได้เป็นอย่างดี ฝากเงินกันแล้วก็จะได้รับกระปุกออมสินกลับไปคนละ 1 ใบแบบนี้

***ฝากเงินปีนี้แล้ว เด็กๆอย่าลืมหยอดกระปุกต่อเพื่อเก็บไปฝากในปีต่อไปด้วยนะคะ***

 

footer_master

footer_master footer_master

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว