ผ้าป่าทองคำ

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ ผ้าป่า 1

ณ วัดป่ามหาไชย ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธัมมชีโว) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานงานบุญประเพณี ผ้าป่า12 เมษา สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตา ประจำปีพุทธศักราช  2560 โดยมีคณะสงฆ์พร้อมศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก

พี่เมธ ผ้าป่า 2

โดยทางด้านเจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย กล่าวว่าด้วยความสำคัญจำเป็นของคลังหลวง ในสายตาธรรมของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นเหตุที่ทำให้งานประเพณีผ้าป่า 12 เมษา สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตา ต้องถือกำเนิดขึ้นโดยครั้งแรกตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการแสดงเคารพบูชาต่อโอวาทคำสอนของคณะศิษย์ที่มีต่อองค์หลวงตาแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อชาติศาสนา

พี่เมธ ผ้าป่า 3

งานบุญนี้จัดทำเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมตามรอยธรรมขององค์หลวงตาในการเพิ่มพูนและปกป้องคลังหลวงให้อยู่ยืนยงคู่ชาติศาสน์กษัตริย์ ทางวัดจะรวบรวมปัจจัยที่ได้รับในการร่วมทำบุญครั้งนี้แบ่งเป็นทองคำน้ำหนัก  199  บาทและเงินสดจำนวน 2,087,311 บาท และรวบรวมจากการรับผ้าป่าที่วัดป่ากกสะท้อน  จ.อุดรธานี เพื่อจะให้คณะกรรมการดำเนินงานทำพิธีมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวงในวันที่ 21 เมษายน 2560  ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กทม. ต่อไป../

 

สุเมธ/ภาพ/ข่าว