ผู้ว่าฯลงพื้นที่ รับฟังปัญหาชาวบ้าน

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับนายสมคิด จันทมฤม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งครั้งนี้ได้ลงไปที่ตำบลบางกระเจ้า บ้านบ่อ และชัยมงคล ซึ่งในแผนนั้นก็จะมีการไปเยี่ยมผู้ยากไร้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งมีอยู่หลายราย นอกจากนั้นก็ได้ไปดูเรื่องการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางกระเจ้า ที่บริเวณหน้าวัดบางสีคต ที่ตอนนี้จุดนี้ยังไม่มีแนวเขื่อน และแนวเขื่อนเดิมหน้าวัดก็ทรุดตัวมากแล้ว ส่วนต่อจากวัดเรื่อยไปทางโรงเรียนวัดวิสุทธารามไปทางวัดบางกระเจ้าก็ยังไม่มีแนวเขื่อนด้วย ชุมชนจึงอยากได้แนวเขื่อนเพิ่มอีกเป็นระยะทางราว 1กิโลเมตร แต่ก็ต้องสอบถามความเห็นของชาวบ้านที่อยู่ติดแนวคลองตลอดระยะทางด้วยว่าต้องการแนวเขื่อนทั้งหมดหรือไม่ เพื่อจะได้ส่งให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราวหนึ่งร้อยล้านบาท ส่วนแนวคลองก่อนถึงหน้าวัดนั้น มีการก่อสร้างแนวเขื่อนใหม่แล้ว โดยแบ่งเป็นสามระยะ คือ ระยะที่หนึ่งยาว 70 เมตร ระยะที่สอง 184 เมตร และระยะที่สาม 328 เมตร รวมทั้งสิ้น 582 เมตร เป็นงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 70ล้าน 4แสนบาท ตอนนี้สร้างไปแล้วเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแนวเขื่อนใหม่ที่ขอก็จะมาต่อกับแนวเขื่อนที่กำลังสร้างนี้ รูปแบบเขื่อนก็จะเป็นทางเดินและมีราวกันตกด้วย

ส่วนอีกจุดก็ไปดูการทำกะปิที่กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตกะปิ ตำบลบางกระเจ้า ซึ่งได้มีการพูดถึงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นมา ซึ่งก็ช่วยแก้ไขเรื่องราคากับผู้ที่มารับซื้อได้ และตอนนี้กะปิของกลุ่มก็เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะสะอาด ได้รับรองมาตรฐาน ส่วนที่ทำเพิ่มเติมก็คือ เรื่องของธนาคารปู เพื่ออนุรักษ์ปูไข่นอกประดอง การทำหมึกแห้งเพื่อจำหน่าย และสิ่งที่อยากให้ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนก็คือ เรื่องของฉางในการเก็บกะปิ และเรื่องของห้องเย็นที่ใช้ในการเก็บวัตถุดิบต่างๆ ส่วนจุดอื่นๆหลังจากนี้ก็ได้ลงไปดูพื้นที่ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นและป่าชายเลน บริเวณบ้านบางขุด หมู่ 8 ตำบลบ้านบ่อ ดูการก่อสร้างถนนในชุมชน และดูการคัดแยกขยะ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านปากบ่อ       .

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

           เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว