ผู้ว่าฯดูโรงงานไฟฟ้าจากขยะ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-โรงไฟฟ้า1

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้ง บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไว

รอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย)จำกัด หรือโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (หนองแขม) ซึ่งที่นี่จะรับกำจัดขยะจากพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ถึงวันละ500 ตัน โดยเป็นการกำจัดด้วยการเผาโดยใช้ความร้อนสูง วัตถุประสงค์คือการกำจัดขยะแต่สิ่งที่ได้กลับมาด้วยนั้นคือพลังงานไฟฟ้า สำหรับการดำเนินงานของที่นี่จะเป็นระบบ

ปิดทั้งหมด รถที่นำขยะเข้ามาทิ้งจะต้องเข้ามาทิ้งภายในโกดัง จึงไม่มีกลิ่นหรือน้ำหลุดรอดออกมา สำหรับน้ำที่ออกมาจากขยะนั้น จะผ่านขั้นตอนการบำบัดจนใสสะอาดและหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในโรงงานไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้ล้างรถ รดต้นไม้ เลี้ยงปลา หรือแม้กระทั่งนำไปผ่านขั้นตอนเพื่อผลิตน้ำดื่มก็สามารถทำได้  หากพูดถึงสภาพแวดล้อม

โดยรวมของที่นี่นั้นต้องบอกว่า สะอาดมากๆ ภายในโรงงานไม่มีกลิ่นเหม็นขยะมารบกวน โดยที่นี่จะมีการตั้งระบบวัดคุณภาพอากาศที่ส่งตรงถึงกรมควบคุมมลพิษตลอด24 ชั่วโมง และโดยรอบนั้นก็อยู่ใกล้กับพื้นที่เกษตร ชุมชน วัด แต่ก็สามารถอยู่รวมกันได้ เนื่องจากที่นี่เป็นโรงงานกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็น

หลักสำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลที่ทางจังหวัดสมุทรสาครอาจจะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัด เพราะตอนนี้ปริมาณขยะในพื้นที่ก็มีมากและระบบจัดการให้ได้ผลก็ยังไม่เปิด ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดสมุทรสาครได้เวลาที่ต้องทำอย่างจริงจังแล้ว

 

 

tp-โรงไฟฟ้า2 tp-โรงไฟฟ้า3 tp-โรงไฟฟ้า4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว