ผู้ว่าฯชู 4 แนวทางแก้ปัญหาปลาสลิดล้นตลาด

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

tp-ปลาสลิด1

จากกรณีที่ตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดกำลังเผชิญปัญหาปลาสลิดล้นตลาดและราคาตกต่ำแบบที่ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งราคาปลาสลิดสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาท จากปกติกิโลกรัมละ 120 บาท อีกทั้งยังไม่มีตลาดรับซื้อแล้วในตอนนี้เนื่องจากผู้รับซื้อที่รับปลาสลิดมีเพียง 4 รายเท่านั้น และตอนนี้ตลาดก็แน่น จะรับซื้ออีกทีก็ประมาณเดือนมีนาคม ทำให้ปลาสลิดสดไม่มีทางระบาย ส่วนปลาสลิดแห้งนั้นก็ไม่ได้ราคาถูกลงเลย ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 300 กว่าบาท ทำให้ขายยาก ซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่า มีผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดมากขึ้น และจำนวนการเลี้ยงต่อบ่อก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ในเรื่องดังกล่าวนี้ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้ว และได้นำเรื่องมาปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้แนะช่องทางแก้ปัญหาไว้ 4 ช่องทาง คือ ต้องช่วยหาตลาดที่จะมารองรับปลาสลิดให้ได้ ให้ผู้ค้ารวมกลุ่มกัน เพื่อช่วยเหลือกัน สำรวจความต้องการของผู้บริโภคว่ามากน้อยแค่ไหน และต้องควบคุมการเพาะเลี้ยงให้สมดุลกับความต้องการไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเอาปริมาณโดยไม่สนใจตลาด

tp-ปลาสลิด2 tp-ปลาสลิด3 tp-ปลาสลิด4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว