ผู้ว่าสมุทรสาครตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

AD WEB NET 2

tp-ผู้ว่าตรวจแรงงาน1

เมื่อเวลา เวลา 14.30 น.ของวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ทหารจากค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  ฝ่ายปกครอง    ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด  แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด  สวัสดิการ คุ้มครองแรงงานจังหวัด ประมงจังหวัด และกำลัง อส.  ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ  เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์  และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย    โดยได้เข้าตรวจ โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งในตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน  ซึ่งมีคนงานชาวเมียนมาร์   314 คน  เป็นหญิง 173 คน ชาย 141 คน  ผลการตรวจในเบื้องต้นพบว่า แรงงานชาวเมียนมาร์   มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง และไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

tp-ผู้ว่าตรวจแรงงาน2

สำหรับการตรวจสถานประกอบการของคณะทำงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน  การค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

tp-ผู้ว่าตรวจแรงงาน3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว