ผู้ว่าตรวจท่าเรือ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11 tp-เรือ1

นอกจากเรื่องการเดินทางบนบกที่หลายคนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยแล้ว ในส่วนของการโดยสารทางเรือก็ลืมไม่ได้ ซึ่งเมื่อช่วงสายของวันนี้ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจบริเวณท่าเรือข้ามฟากมหาชัย-ท่าฉลอม โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าต้อนรับและชี้แจงถึงมาตรการต่างๆ

สำหรับการเดินทางทางน้ำในช่วงเทศกาลนั้น จากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า บอกว่า ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการนั้นจะน้อยกว่าช่วงปกติ เพราะส่วนใหญ่คนจะเดินทางท่องเที่ยว ไปที่อื่นกันหมด คนที่จะมาข้ามเรือจะน้อยมาก แต่อย่างไรเรื่องความปลอดภัยก็ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งเรื่องนี้ดำเนินการมาตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ช่วงเทศกาลก็จะเข้มข้นมากขึ้น จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ที่ท่าเรือตลอดเวลา  ซึ่งมาตรการความปลอดภัยทางน้ำก็จะเป็นเรื่องมาตรฐานของโป๊ะ อุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือที่ต้องมีครบ ผู้ขับเรือต้องมีความพร้อม ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และต้องไม่รับผู้โดยสารเกินจำนวน   อีกหนึ่งจุดที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพิเศษคือที่ท่าเรือแถวพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งจะเป็นเรือที่จะออกไปชมวาฬ ตรงนี้ก็จะมีการกำชับเจ้าของเรือให้ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้ดี

 

tp-เรือ2 tp-เรือ3

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว