ผู้รับเหมาเข้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหตุถนนทรุด

AD WEB NET 2

 

tp-ซ่อมถนน1

หลังจากที่ทางอำเภอบ้านแพ้วได้ลงพื้นที่บริเวณถนนทรุดตัวในหมู่ 4 อำแพง ไปเมื่อวาน และได้มีการสั่งให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ และในช่วงเช้าของวันนี้ ทางผู้รับจ้างก็ได้นำรถและเครื่องจักรอุปกรณ์เข้าไถเกลี่ยพื้นที่ให้เสมอกัน โดยใช้หินลูกรังถมและบดอัดให้สามารถสัญจรไปมาได้ โดยคาดว่า น่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้  และจากการสอบถามไปยังตัวแทนผู้รับจ้างที่เข้ามาควบคุมการปรับพื้นถนนในวันนี้ ได้ชี้แจงให้ฟังว่า การปรับปรุงถนนในวันนี้ได้เร่งดำเนินการตามคำสั่งของทางอำเภอ แต่การแก้ไขในระยะยาวนั้น คงต้องรอเรื่องจากทางจังหวัด โดยทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจะมีการออกแบบ และต้องดูว่าจะแก้ไขกันอย่างไร แม้ว่าถนนเส้นนี้ยังอยู่ในระยะเวลาการประกันสองปี แต่การประกันนั้นมีเงื่อนไขต่างๆรองรับ ว่าการพังชำรุดสาเหตุใดจะอยู่ในการประกันหรือไม่อยู่ในการประกัน และการทำถนนสายนี้ทางผู้รับจ้างยืนยันว่าได้ทำตามแบบก่อสร้างของ อบต. และได้มีการส่งงานกันเรียบร้อยไปแล้ว ซึ่งสาเหตุนั้น คาดว่า น่าจะมาจากดินด้านข้างสไลด์เพราะบ่อด้านข้างมีการสูบน้ำออก

      

tp-ซ่อมถนน2

tp-ซ่อมถนน3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว