ผู้นำสุขภาพดี-ลดพุงลดโรค

AD WEBSITE CABLE TV

vk ลดพุง 1

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ที่โรงพยาบาลมหาชัย  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแก่ผู้เข้าแข่งขันโครงการ “ผู้นำสุขภาพดี  ลดพุงลดโรค”  พร้อมทั้งมีนายแพทย์มัยธัช  สามเสน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย  และผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk ลดพุง 3

โดยรางวัลชนะเลิศประเภททีม  ได้แก่  ทีมจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ  รางวัลรองชนะเลิศประเภททีมอันดับ 1 ได้แก่  ทีมจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ทีมจากเทศบาลตำบลนาดี   หลังจากนั้นได้มีการเปิดเวทีสัมมนา  โดยมี ดร.อภิวัฒน์  วังวิวัฒน์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมเวทีพร้อมกับนายแพทย์มัยธัช  สามเสน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย   และผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยพูดคุยถึงวิธีการในการลดพุง  และประโยชน์ที่ได้รับ  พร้อมแนวทางในการบอกต่อกลุ่มคนในชุมชน

vk ลดพุง 2

ซึ่งโครงการฯนี้  มีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ร่วมกันจัดตั้งทีมเพื่อมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการใช้พลังงาน  เพื่อให้ขนาดพุงลดลง  เป็นแบบอย่างให้ประชาชน  และสร้างความตระหนักในการรู้ถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนอีกด้วย

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว