ผู้ตรวจราชการติดตามงานจังหวัด

AD-WEB-CCTV-20

fm - ผู็ตรวจ1

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ  นายอำนวย ตั้งเจริญชัย   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ 5  พร้อมคณะ เพื่อมาตรวจติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องงานในแต่ละด้านของจังหวัดสมุทรสาคร

ด้านผู้ตรวจราชการ ได้ชี้แจงถึงการตรวจประเมินแนวทางใหม่ โดยจะสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ จากนั้นจะนำมาดูผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครทางผู้ตรวจราชการ ได้ยกตัวอย่างการส่งเสริมการทำงานของผู้ว่าฯ ในด้านการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าว  การทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะดูว่าส่วนกลางจะสามารถสนับสนุนการทำงานของจังหวัดอะไรได้บ้าง เพื่อให้ได้งานออกมาดีที่สุด

fm - ผู็ตรวจ2

fm - ผู็ตรวจ3

fm - ผู็ตรวจ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว