ผู้ซื้อบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน รวมตัวร้องศูนย์ดำรงธรรม