ผลการตรวจเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

vk แรงงานต่างด้าว 3

สำหรับจำนวนแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร  จากการสำรวจชุมชนของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าเชื้อสายมอญ  อาศัยอยู่ทั้ง 3 อำเภอ  และอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองมากที่สุด  โดยมีจำนวนชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่รวม 73 ชุมชน  และมีจำนวนคนต่างด้าวทั้งหมด 360,000 คน  แบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาคร 42 ชุมชน  มีจำนวนแรงงานต่างด้าว  278,000 คน  , อำเภอกระทุ่มแบน 27 ชุมชน  มีจำนวนแรงงานต่างด้าว 70,000 คน   และอำเภอบ้านแพ้ว 4 ชุมชน มีจำนวนแรงงานต่างด้าว 12,000 คน

vk แรงงานต่างด้าว 2

โดยในแต่ละชุมชน จะแยกเป็นที่พักอาศัยในสถานประกอบกิจการ  หอพัก  บ้านเช่า  และอพาร์ทเมนท์  ซึ่งทางคณะทำงานของจังหวัดได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ จัดตั้งคณะทำงานจัดระเบียบที่อยู่อาศัยแรงงานต่างด้าว  เพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน  มีการสำรวจ  ตรวจที่พัก  และให้ความรู้ทั้งในเรื่องของสุขอนามัยและสาธารณสุข  เพื่อให้แหล่งชุมชนที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ ไม่เป็นแหล่งการเกิดและสะสมของเชื้อโรค

vk แรงงานต่างด้าว 1

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว