ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้ว

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

 

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้ว เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีประชาชนร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากว่า ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้น้ำท่วมขังสูงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้ว รวมถึงช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง รถขับผ่านไปอย่างยากลำบากบางครั้งก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้เลย

footer_master

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาครก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เสริมเข้าไป แต่บางครั้งปริมาณน้ำมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถสูบได้ทัน อีกทั้งยังพบปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับอีก ก็ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถใช้งานได้  และยังขาดการรายงานสถานการณ์ระดับน้ำจากพื้นที่

ในเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ให้มีการตั้งไลน์กลุ่มโดยมีรองผู้ว่าฯ, แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ตัวแทนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย อบต.บ้านบ่อ และ อบต.ชัยมงคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและสามารถทำงานได้จริง ช่วยกันประสานงาน หากมีฝนตกลงมาอย่างหนัก คณะทำงานจะได้ทราบว่าบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้ว ระดับน้ำอยู่สูงแค่ไหน เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวถนนได้ทัน ไม่ให้เกิดผลกระทบการสัญจรไปมาของประชาชน เพราะที่ผ่านมาบางครั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ไม่สามารถเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่ได้ตลอดเวลา จึงต้องขอความร่วมมือจากท้องถิ่นช่วยแจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำให้ทราบอีกทางหนึ่ง

footer_master

ส่วนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้นั่นก็คือ จากที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้มีโครงการก่อสร้างจุดกลับรถหัวโตบริเวณหน้าวัดเกตุม และสะพานกลับรถบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ประชาชนสามารถเลือกใช้เส้นทางกลับรถดังกล่าวนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้วได้

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว