ป้องกันน้ำล้นตลิ่ง

tp-น้ำล้น1

จากสภาพน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง จนไหลเข้ามาในสวนพืชผัก ผลไม้ และ สวนกล้วยไม้ ของเกษตรกรในตำบลท่าไม้ กับ บางยาง ตลอดจนบ้านเรือนของประชาชนหลายแห่งนั้น   นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานของ อบจ.สมุทรสาคร ก็ได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับนายอภิชาต โพธิ์ถนอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้นำของแต่ละพื้นที่ร่วมชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

สำหรับในส่วนของตำบลท่าไม้ กับ ตำบลบางยาง ที่มีพื้นที่ติดต่อกับริมแม่น้ำท่าจีนนั้น พบว่าในช่วงระยะนี้เมื่อน้ำทะเลหนุนสูง จะทำให้มีน้ำไหลเข้าไปในสวนเกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านก็ต้องหาดินหรือกระสอบทรายมาป้องเป็นกันน้ำไว้ชั่วคราว แต่ถ้าน้ำทะเลหนุนสูงมากกว่าภาวะปกติ ก็อาจจะไม่สามารถกั้นได้

ดังนั้นจึงต้องการให้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำล้นตลิ่ง หรือ สร้างประตูเปิดปิดตรงปากคลองซอย เพื่อที่เวลาน้ำขึ้นหรือน้ำทะเลหนุน จะได้ปิดบานประตูไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในคลองซอย แต่เมื่อน้ำลงก็เปิดประตูระบายน้ำ เพื่อให้น้ำในคลองมีการระบายไหลเวียน และชาวสวนสามารถสูบน้ำเข้าไปใช้ได้ตามปกติ

ด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์   บอกว่า จากการลงพื้นที่ดูสภาพปัญหาน้ำล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ในส่วนของ อบจ.สมุทรสาคร จะสามารถให้การช่วยเหลือเร่งด่วนได้คือ การนำเครื่องจักรมาทำการตักดินเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่งไว้ก่อนชั่วคราว ส่วนเรื่องของการทำประตูระบายน้ำเปิดปิดนั้น ทาง อบจ.เคยอนุมัติงบประมาณให้ในบางจุดแล้วแต่ไม่มีผู้รับเหมาคนใดมาจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอาจจะเป็นงานที่ไม่มากนักซึ่งไม่คุ้มกับการขนย้ายเครื่องมือ จึงทำให้ไม่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ดังนั้นในครั้งนี้จึงได้ให้ทาง อบต.ท่าไม้ และ อบต.บางยาง เร่งสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยง ที่อาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ จากนั้นก็ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเขื่อนหรือประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมจากกรมชลประทาน เป็นการแก้ไขปัญหาระยาว ซึ่งตนเองจะเป็นผู้นำไปมอบให้กับอธิบดีกรมชลประทาน และขอให้มีการพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างต่อไป โดยคาดว่าหากทางกรมชลประทาน เห็นชอบก็จะอนุมัติงบลงมาดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด และน่าจะมีผู้รับเหมามาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะสามารถทำงานได้หลายจุดในคราวเดียวกัน

tp-น้ำล้น2 tp-น้ำล้น3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว